Mục lục Phồn Hoa

Phồn hoa

Author: Xiang Pen Pen

Editor: Tukimi

Paring: YunJae

Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE

Rating: NC 17

Length: 48 chapters

Phồn hoa vừa tươi đẹp lại ly khai, vừa đắm say lại dần mê hoặc mắt người, hoa vừa nở lại lụy tàn héo hắt, hương thơm đầy cành có thể không bao giờ trở lại.

Chap 01 ♥ Chap 02 ♥ Chap 03 ♥ Chap 04 ♥ Chap 05 ♥ Chap 06

Chap 07 ♥ Chap 08 ♥ Chap 09 ♥ Chap 10 ♥ Chap 11 ♥ Chap 12

Chap 13 ♥ Chap 14 ♥ Chap 15 ♥ Chap 16 ♥ Chap 17 ♥ Chap 18

Chap 19 ♥ Chap 20 ♥ Chap 21Chap 22Chap 23Chap 24

Chap 25Chap 26Chap 27Chap 28Chap 29Chap 30

Chap 31 ♥ Chap 32 ♥ Chap 33 ♥ Chap 34 ♥ Chap 35 ♥ Chap 36

Chap 37 ♥ Chap 38 ♥ Chap 39 ♥ Chap 40 ♥ Chap 41 ♥ Chap 42

Chap 43 ♥ Chap 44 ♥ Chap 45 ♥ Chap 46 ♥ Chap 47 ♥ Chap 48

End

♥♥♥♥♥♥♥♥

DO NOT TAKE OUT

66 thoughts on “Mục lục Phồn Hoa

  1. […] Bạn có thể đọc từ đầu đến chap 29 TẠI ĐÂY […]

  2. […] [1-30]YunJae~ [31-hết]Vola […]

  3. 주니 15/01/2018 at 2:19 am Reply

    Chingta ơi, chap 25 và 30 em không xem được. Chị có thể check lại được không, hay cho em bản word nhé? T-T

Leave a Reply ↖(^ω^)↗

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: